Tuo meille vanhentuneet lääkkeesi

 LÄÄKEJÄTEPISTE

Kotona olevat lääkkeet on hyvä käydä läpi esimerkiksi kerran vuodessa ja tuoda mahdollisesti vanhentuneet tai käytöstä poistuneet lääkkeet apteekkiin. Käytöstä poistuneet tai vanhentuneet lääkkeet voi tuoda apteekkiin hävitettäväksi maksutta. Lääkejäte on luokiteltu ongelmajätteeksi, minkä vuoksi niitä ei saa laittaa muiden jätteiden joukkoon. Lakeus Apteekissa otamme vastaan lääkejätteitä UUDESSA LÄÄKEJÄTEPISTEESSÄ  ja toimitamme ne lajittelun jälkeen hävitettäväksi jätteenkäsittelylaitokselle.

Jätteenkäsittelyn onnistumisen kannalta on tärkeää, että lääkkeet toimitetaan apteekkiin alkuperäispakkauksissa. Jodia sisältävät lääkkeet (mm. Betadine, Jodix) on pidettävä erillään muista lääkkeistä. Myös elohopeaa sisältävät kuumemittarit on palautettava erillään, koska ne vaativat erillisen käsittelyn. Särkynyt elohopeakuumemittari on pakattava tiiviisti, jotta haitalliseksi raskasmetalliksi luokiteltava elohopea ei pääse höyrystymään.

Lääkkeen koostumus ja vaikutus voi muuttua, jos lääkettä säilytetään väärin. Apteekki ei voi lunastaa takaisin käyttämättä jääneitä lääkkeitä lääketurvallisuussyistä, vaikka pakkaus olisi avaamaton. Apteekki on vastuussa myymistään lääkkeistä. Emme voisi vastata palautettujen tuotteiden moitteettomuudesta.

Voit tulostaa tästä Pdf-tiedoston Lääkejätteiden hävittämisestä. Huomioithan, että tarvitse Adobe Readerin jotta tiedosto aukeaa.

Apteekkimme ei ota vastaan paristoja, kemikaaleja, liuottimia tai muita kotitalouksien ongelmajätteitä, koska niitä ei käsitellä lääkejätteiden hävitysprosessissa. Nämä ongelmajätteet voi viedä Lapuan kaupungin järjestämiin keräyspisteisiin. Tyhjät lasiset lääkepullot voi hävittää lasijätekeräyspisteessä.